छंद एक गरज – Hobby is a Necessity

छंद :- एक गरज ©सौ. वैष्णवी व कळसे. धावपळीच्या या जगण्यात आपल्याकडून काही सुटत आहे का? असं काही आहे का जे आपल्याला हवं आहे पणRead More

तात्पुरत्या प्रॉब्लेमच Permanent Solution

तात्पुरत्या प्रॉब्लेमच Permanent Solution ©सौ. वैष्णवी व कळसे   आपल्याला रोजच्या जीवनात काही ना काही अडचणी येतच असतात… त्या अडचणींकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आपल्याला मनाने strongRead More

त्रासदायक लोकांना कस इग्नोर केलं पाहिजे..

त्रासदायक लोकांना कस इग्नोर केलं पाहिजे… ©सौ.वैष्णवी व कळसे Ignore करने शिकलं पाहिजे, जेव्हा कोणी त्याच्या पदाचा, वयाचा, आणि आपल्या शांत राहण्याचा फायदा घेऊन त्याचचRead More

गरज ‘राईट टू डिस्कनेक्ट’ ची- The right to disconnect

The right to disconnect निरोगी मनुष्यबळ ही देशाची संपत्ती असते.  त्यामुळे देशातील विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगार व कर्मचाऱ्याचे आरोग्य हा महत्वाचा विषय आहे. पणRead More