असंगाशी संग प्राणाशी गाठ…

“असंगाशी संग प्राणाशी गाठ…” ©रवी निंबाळकर एका झाडावर एक हंस त्याच्या परिवारासह अतिशय सुखा समाधानाने राहत असतो. हंसाच्या परिवाराचं हे समाधानी जीवन शेजारच्या झाडावर घरटंRead More

मान-सन्मान मागून मिळत नसतो…

“मान-सन्मान मागून मिळत नसतो…” ©रवी निंबाळकर डोक्यानं जरासा मंद परंतु एका पंडिताच्या घरी जन्म घेतलेल्या तरूणाला सारखं वाटायचं की आपल्याला सगळ्यांनी “शास्त्रीजी” म्हणून हाक मारावी.Read More