लोकां सांगे ब्रह्मज्ञान, आपण कोरडे पाषाण…

‘लोकां सांगे ब्रह्मज्ञान, आपण कोरडे पाषाण’ ©रवी निंबाळकर काही लोकं, सज्जनतेचा व सोज्वळपणाचा बुरखा पांघरून चार चौघांत मोठ्या मोठ्या तत्वज्ञानाच्या गोष्टी गप्पा मारतात. परंतु तेRead More

असंगाशी संग प्राणाशी गाठ…

“असंगाशी संग प्राणाशी गाठ…” ©रवी निंबाळकर एका झाडावर एक हंस त्याच्या परिवारासह अतिशय सुखा समाधानाने राहत असतो. हंसाच्या परिवाराचं हे समाधानी जीवन शेजारच्या झाडावर घरटंRead More

मान-सन्मान मागून मिळत नसतो…

“मान-सन्मान मागून मिळत नसतो…” ©रवी निंबाळकर डोक्यानं जरासा मंद परंतु एका पंडिताच्या घरी जन्म घेतलेल्या तरूणाला सारखं वाटायचं की आपल्याला सगळ्यांनी “शास्त्रीजी” म्हणून हाक मारावी.Read More

बडा घर पोकळ वासा…

“बडा घर पोकळ वासा…” ©रवी निंबाळकर घरात खायला तर काही नाही, परंतु ताटात चार – दोन पैशाचं आणलेलं तेल ओतायचं अन् तेच तेल हाताला चोळतRead More

कुचराचें श्रवण | गुणदोषांवरी मन || ©रवी निंबाळकर

कुचराचें श्रवण | गुणदोषांवरी मन || © रवी निंबाळकर समोरचा वक्ता किंवा प्रवचनकार काय बोलत आहे हे नीट ऐकून घ्यायच्या ऐवजी काही मुर्ख लोकांना वक्त्याच्याRead More